Image Image Image Image Image

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Bank Spółdzielczy w Miliczu – Na przestrzeni 60 lat działalności Bank zmieniał trzy razy siedziby. Zmieniał nazwy zgodnie ze zmianami zachodzącymi w polskiej spółdzielczości bankowej – od 1951 roku był Gminną Kasą Spółdzielczą, od 1956 roku Kasą Spółdzielczą, od 1958 roku Spółdzielnią Oszczędnościowo – Pożyczkową a od 1975 nosi nazwę Bank Spółdzielczy w Miliczu.

http--www.bsmilicz.com.pl-__data-assets-image-0004-153571-BSMILICZ

Niezależnie od zmian siedzib, nazw, podporządkowania, niezależnie od zmieniających się ustrojów, rządów, i opcji politycznych był i jest niezmiennie związany z miejscowym środowiskiem. Przy udziale BS powstawały, rozwijały i unowocześniały się indywidualne gospodarstwa rolne. Bank wspierał też kredytami powstające podmioty gospodarcze, rzemiosło, firmy produkcyjne oraz gospodarstwa domowe. Obecnie Bank Spółdzielczy w Miliczu obejmuje swoim zasięgiem działania obszar powiatu milickiego. Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów: oleśnickiego i trzebnickiego z terenu województwa dolnośląskiego; krotoszyńskiego, ostrowskiego, rawickiego z terenu województwa wielkopolskiego.

Nasz Bank, tradycyjnie związany z lokalną społecznością, stale dąży do zaspokajania jej potrzeb, a ponad 60-letnia historia i ciągły jego rozwój świadczą o zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową prowadzącą działalność w dziewięciu placówkach, a o naszej sile i solidności świadczą zgromadzone fundusze własne, które w ostatnim dziesięcioleciu wzrosły czternastokrotnie.

Obecnie Bank kontynuuje przyspieszony rozwój, systematycznie dąży do tego by być Bankiem nowoczesnym, a jednocześnie takim, w którym klient czuje się dobrze, gdzie spotyka życzliwą, fachową i szybką obsługę. Chcemy zachować wieloletnie tradycje, a jednocześnie wykorzystać doświadczenie ostatnich lat.
Największym naszym kapitałem są zawsze ludzie. Ich wiedza i oddanie idei rozwijania lokalnych struktur finansowych pozwoliły zachować przez lata tożsamość Banku, cele bankowe i społeczne nakreślone przez założycieli, a także rdzennie polski kapitał.