Image Image Image Image Image

PLUS – Polkomtel S.A.

Im większa firma, im mocniejsza jest jej pozycja rynkowa – tym większa spoczywa na niej odpowiedzialność w zakresie aktywności w istotnych społecznie obszarach życia Polaków. To przekonanie towarzyszy nam od początku istnienia Polkomtel SA.

27 - PLUS POLKOMTEL SA (2007)

Realizowana przez Spółkę polityka zaangażowania społecznego oparta jest na przemyślanej, długofalowej strategii. Wspieramy projekty, które w naszej opinii mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa. Stąd nasze zaangażowanie w inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w górach, współpraca przy stworzeniu telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz przy wielu innych wartościowych projektach. Ponadto od wielu lat sieć Plus jest kojarzona przez miliony Polaków z polską siatkówką i jej sukcesami oraz z prestiżowymi przedsięwzięciami kulturalnymi. Nie mniej ważna jest partnerska współpraca z organizacjami charytatywnymi.

W naszym działaniu kierujemy się myśleniem o przyszłości. A to oznacza nie tylko inwestowanie w nowe technologie, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale również troskę o środowisko naturalne. Angażujemy się w projekty, których celem jest edukacja ekologiczna. Chcemy, by świadomość tego, jak ważna jest troska o otaczający nas świat, była udziałem milionów użytkowników naszych usług.

Realizacja tych celów byłaby bardzo trudna bez pracy całego zespołu naszej firmy. Dlatego wielką wagę przywiązujemy do polityki pracowniczej, która nie tylko umożliwia podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy, ale również pozwala na realizację nowatorskich pomysłów wysuwanych przez pracowników. Przykładem tego mogą być organizowane co roku Dni Wiedzy, które odsłaniają ogromny potencjał tkwiący w zespole Polkomtela. To jego doświadczenie i kreatywność pozwala Spółce na rozwijanie aktywności w tak wielu obszarach zaangażowania społecznego, dzięki czemu w pełni zasługuje ona na miano firmy odpowiedzialnej społecznie.

images-stories-aleja_gwiazd-plus-400x123